•  » فروش و خدمات پس از فروش
 •  » اخذ نمايندگي
 •  

  شرايط اخذ نمايندگي خودرو سازي اسنا

  مساحت کل ملک با احتساب پارکينگ و سالن تعميرات و نمايشگاه جمعا به مساحت 800 متر مربع

  موقعيت ملک در بر يکي از معابر اصلي شهر با بر حداقل 10 متر

  داراي سند مالکيت اجاره نامه محضري سه ساله

  داراي مدرک تحصيلي ديپلم و بالاتر با 5 سال سابقه کار

  داراي سرمايه لازم جهت تجهيز و شروع کار

  شغل مرتبط در زمينه خودرو 

  داراي پروانه کسب کار

  =========================================

   

  شرايط اخذ نمايندگي فروش قطعات خودرو سازي اسنا

  مساحت مغازه حداقل 50متر مربع

  موقعيت ملک در بر يکي از معابر اصلي و پر تردد شهر با بر حداقل 4 متر

  داراي سند مالکيت اجاره نامه محضري سه ساله

  داراي مدرک تحصيلي ديپلم و بالاتر

  داراي سرمايه لازم جهت تجهيز و شروع کار

  داراي پروانه کسب کار

   

   

  فرم اخذ نمايندگي