•  » فروش و خدمات پس از فروش
  •  » آدرس و شماره تماس
  • تهران، کيلومتر17جاده مخصوص، سه راه انديشه (کرمان خودرو)، بعد از پل کفش ملي، روبروي انبار سايپا ديزل، خيابان اسنا خودرو

    تلفن : 88369936 (داخلي 160)

    نمابر : 88369934