•  » فروش و خدمات پس از فروش
  •  » آدرس و شماره تماس
  • تهران، کيلومتر17جاده مخصوص، سه راه انديشه (کرمان خودرو)، بعد از پل کفش ملي، روبروي انبار سايپا ديزل، خيابان اسنا خودرو

    تلفن هاي تماس:

    فروش و خدمات پس از فروش: 66283328 (20 خط)

    نمابر خدمات پس از فروش: 66283663