شرکای تجاری | خودروسازی اسنا
شرکای تجاری

شرکای تجاری

شرکت کینگ لانگ

شرکت جوی لانگ

لازم به ذکر است که اين شرکت با کمپاني هاي  ساوت ايست چين ( SOUTH EAST )،   شاک چين  ( SHAC ) ، گلدن دراگون چين ( GOLDEN DRAGON )  ، ماشين آلات يوتونگ چين (Youtong Machinery) ، BMC ترکيه انواع ميني بوس و اتوبوس ، JMC چين ،  MAN آلمان،  VOITH  آلمان،  NUCTECH  چين،  ZF  آلمان،  Hubner  آلمان، Wabco آلمان، Bock آلمان، Deutz آلمان، Friederichs frankfurt آلمان و VM Motori ايتاليا در زمينه هاي مرتبط با خودرو و نيروي محرکه و خدمات پس از فروش و همچنين تامين و فروش قطعات نيز همکاري تنگاتنگي دارد.